DTU

InDTU300 固件V1.4.9 配置工具V1.0.48

InDTU300 设备最新固件,更新版本需要与InHand工程师确认。请勿随意升级。 支持机型: InDTU331LH09-LP-HYHN InDTU331LH09-LP InDTU332LH09-LP InDTU323LH09 InDTU331WS05 InDTU332WS05 InDTU332WS15 InDTU332WS25 InDTU323WS05 InDTU331GS52 InDTU332GS52 InDTU312GS52 InDTU323GS52 InDTU332GS55

0 个评论

要回复文章请先登录注册